5 Nisan Avukatlar Günü Kutlu Olsun.

5-nisan-avukatlar-gunu-kutlu-olsun Değerli Hukukçularımızın gününü, ÇYDD'li Hukukçular adına mezun öğrencimiz Avukat Didem Zorba’nın kaleme aldığı yazıyla kutlamak istedik.

Yargının üç sacayağından biri olan avukatlar, bireyin ve toplumun hakları konusunda vazgeçilmez öneme sahiptirler. İnsanlığın var olduğu günden beri sosyal ilişkilerin gelişmesiyle ortaya çıkan avukatlık mesleği Roma yargılama sisteminden bugüne kadar çeşitli mücadelelerle gelişerek varlığını sürdürmüştür. Avukatlar mesleğini icra edebilmek için hem yargı hem de yürütme organı ile en eski tarihlerden beri savaşmak durumunda kalmıştır. Avukatlık yalnızca var olan hukuki sorunları çözmeyip, var olması muhtemel hukuki sorunlar için de önleyicilik sağlar. Bu anlamda avukatlar mücadeleyi severler, çünkü mücadelenin kendisi, avukatlık mesleğidir.

      İnsan haklarının ve insanlığın şerefli yaşama mücadelesinde tarihte daima avukatlar olmuştur. Dünya hukuk tarihi incelediğinde; herkesin suçu sabit olana kadar suçsuz olduğu ilkesini yeri gelmiş avukatlar tarihte canlarıyla ödemişlerdir. Fransız İnsan ve Yurttaş Hakları Beyannamesi ve Amerikan Haklar Beyannamesini hazırlayanlar bu uğurda mücadele edenler hep avukatlardır. Çünkü avukat bağımsız mahkeme ve adil yargılanma ister. Çünkü avukat, hakkı korur ve herkese eşit hak, eşit adalet ister. Avukat hukuk devletinin olmazsa olmazı adaletin kutup yıldızıdır. Avukatlar olduğu sürece bağımsız ve tarafsız yargının varlığı sürecektir. Oysa bunun yerine davanın tarafı gibi görülüp müvekkili yerine konulan, kimi siyasetçiler tarafından yıpratılmak istenen, avukatların yaptıkları savunmalardan ötürü hedef tahtasına koyulan ve sesleri kısılmaya çalışılan avukatlardır.

     Avukatlık mesleğinin önemi; suçsuz bir şekilde tutuklu yargılanan ve sonucunda avukatı sayesinde beraat edenlerde, uğradığı haksızlığa karşı sesini duyuramayan ve avukatı aracılığıyla hakkına ulaşanlarda, yıllarca yargılandığı halde bir türlü üzerindeki lekeyi atamayan ancak avukatı sayesinde aklananlarda, haklarının dahi ne olduğunu bilmeyen ancak temel hak ve hürriyetlerine avukatı sayesinde ulaşanlarda ve daha nicesinde saklıdır.

      Biz avukatlar; kadına karşı şiddetin yargıdaki gücüyüz. Çocuğa, azınlıklara, canlılara yapılan şiddetin karşısında duranlarız. Doğa katliamlarına karşı mücadele edenleriz. Hiç tanımadığımız insanların hakkına ulaşması için varız. Herkes için adalet diyenler bizleriz. Biz avukatlar olduğu sürece, bağımsız ve tarafsız yargının varlığı sürecektir. Türkiye Cumhuriyeti; Atatürk İlkelerine, demokratik, laik, sosyal hukuk devletin prensiplerine bağlı kalmaya devam edecektir.  Ve Atatürk’ün dediği gibi “ Herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir.”  

    Savunma hakkı gibi kutsal bir kamu hizmeti gören avukatlarımızın tüm toplumda gerekli saygınlığa erişmesi ve bu bilincin tüm topluma yerleşmesi arzusu ile 5 Nisan Avukatlar Günü kutlu olsun.

ÇYDD Hukukçuları


05.04.2023