PROJELER
Tamamlanan Projeler
  • BURS PROJELERİ

 

AÇOK (Anadolu Çocukları Okuyor) Projesi kapsamında Düzce, Erzurum, Erzincan, Ağrı,  Adana,  Konya, Van, Adapazarı, Isparta, Hakkari, Gaziantep, Muğla, Kırıkkale, Tunceli, Siirt, Denizli, Ümraniye, Hatay, Afyon, Kızıltepe ve Batman illerinden  72 üniversite öğrencisine 2002 yılında burs verilmeye başlandı ve gençler yüksek öğretimlerini tamamlayınca proje sonlandırıldı..

Çağdaş Yatılı Liseli Kızlar Projesi:  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 2001 yılında geliştirilen proje kapsamında, bulundukları yörede lise bulunmayan 89 kız öğrenci İstanbul’daki Yatılı Kız Liselerine yerleştirildi. Kandilli, Çamlıca, Üsküdar ve Behçet Kemal Çağlar Liselerinde yatılı okuyan kız öğrencilerin okul başarılarının arttırılması ve üniversite sınavına hazırlanmaları için gönüllü öğretmenler ile destek verilmesi  yanında   aylık burs verildi. Üniversiteyi kazanan kız öğrencilere üniversite burs projesi kapsamında ÇYDD bursu verilmesi sağlandı.

Çağdaş Vanlı Kızlar Projesi:  Van ilçelerinde yaşayan ve Van’daki  Valiliğe bağlı Sosyal Hizmetler Kız Öğrenci Yurdu’nda kalarak liseye devam eden yoksul  kız öğrencilerden 30 kişiye 2004 yılında burs verildi.

 

 

  • YARIŞMALAR

Cumhuriyetin 75. Yıldönümü nedeniyle 1998 yılında, lise öğrencileri arasında; 'Türk Aydınlanma Devrimi'nin Bireyi Olmanın Sorumlulukları ' konulu yazı yarışması, ilköğretim öğrencileri arasında resim dalında 'Cumhuriyet Bize Neler Kazandırdı?' ve kısa öykü dalında 'Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık' konulu yarışmalar düzenlendi. 

 

  • ORADA BİR OKUL VAR UZAKTA

Türkiye’nin her yöresindeki okullardan öğretmenlerden ve öğrencilerden ÇYDD’ye gelen, eğitim malzeme-gereçleri (kitap, bilgisayar, fotokopi, projeksiyon makinası, laboratuvar malzemeleri vb.) ve okul tamiratı (çatı onarımı, bahçe düzeni, oyun parkı yapımı vb.) ihtiyaç talep mektuplarına  getirilen çözümler, 2005 yılından itibaren  ORADA BİR OKUL VAR UZAKTA adıyla projelendirildi ve ÇYDD web sayfasına yerleştirildi. Proje kapsamında Vakıf ve Dernek olarak kaynak yaratılarak okulların talepleri karşılanmaya çalışıldı. Bu bağlamda Vakfa yapılan bağışlar ile Erzurum Pasinler,  F.Nezahat Avni Kulen, Piyale Paşa, Mardin Mazıdağ Ekinciler Köyü, İMKB Arakonak (Bingöl-Solhan), Kilis Uzunlu,  Erzurum Pasinler Gölceğiz ilköğretim okullarına çeşitli yardımlar yapıldı. Projenin tek elden yönetilmesinin daha etkin ve verimli olacağı düşünülerek, 2008 yılından itibaren sadece Dernek tarafından yürütülmesi kararı alındı.

  • DEMOKRATİK VE EŞİTLİĞE DAYALI ÇOCUK EĞİTİMİ

Ülkemizde demokrasi ve insan haklarının gelişmesi için ilk ve orta öğretimde demokratik ve eşitliğe dayalı eğitimin yaygınlaştırılması, bunun için de öğretmenlerin donanımlı olması önemlidir.  Bu amaçla Stockholm’de bulunan Anadolu Sanat ve Kültür Merkezi ile ilköğretimdeki sınıf öğretmenleri ve eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerine yönelik proje geliştirildi ve Mayıs ve Ekim 2008 tarihlerinde Trabzon ve Antalya Valilikleri İl Milli Eğitim Müdürleri ile iş birliği ile gerçekleştirildi. Demokrasi ve eşitliği temel alan sınıf içi ve aile içi davranışlar konusunda bilgi ve bilinci artırmak ve geleneksel değerlerin hâkim olduğu ailelerde bu bilinci yaygınlaştırmak için geliştirilen proje kapsamında;

- Demokratik ve Eşitlikçi Çocuk Eğitiminden ne anlıyoruz?

- Çocukla iletişim kurmanın on iki engeli

- İsveç’te çocuk eğitimi ve yetiştirme sistemi

- Türkiye’de çocuk eğitimi ve yetiştirme sistemi

- Medyanın demokratik değerlerin oluşmasındaki rolü

-Cinsler arası eşitliğe dayanan eğitim sistemi

-Okullarda taciz ve şiddetle baş etme yöntemleri

konuları ele alındı.  Soru-cevap ortamında gerçekleştirilen seminerlerde Demokratik ve Eşitliğe Dayalı Çocuk Eğitimi konusunda Türk ve İsveçli uzmanlar tarafından karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı da gerçekleştirildi. Katılımcılara seminer sonunda katılım belgesi verildi.

  • YENİ HİKAYELER

Seramik Sanatçısı Mehmet Kutlu ile TÇYDV’nin hayata geçirdiği Yeni Hikayeler Seramik Projesi kapsamında, sanatçının sergileyeceği eserlerden elde edilen gelir ile seramik atölyesine sahip olmayan güzel sanatlar liselerine yeni atölyelerin kuruması hedeflendi.

Sanatçının projeyle aynı adı taşıyan “Yeni Hikâyeler” isimli sergisi 15 Eylül 2011 -15 Ocak 2012 tarihleri arasında Rezzan Has Müzesi’nde sergilendi.

Seramik sanatçılarından Mehmet Kutlu ipek böceklerinin yaşamından yola çıkarak; yenilenmiş, yenilenirken başka yaşamları yenilemiş, kendi hikâyelerini anlatırken kendileri yeni hikâyelere dönüşmüş dokuz ölümsüz sanatçıdan ilham alarak oluşturduğu eserleri bizlerle paylaştı. Yaşar Kemal, Genco Erkal, Gülriz Sururi, Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Sezen Aksu, Fazıl Say, Ayla Algan ve Ferzan Özpetek’in portlerinden oluşan çalışmalarda sanatçı Mehmet Kutlu, farklı bir teknik kullanarak birbiri üstüne kenetlenmiş iki farklı çalışmanın örgü katmanlarıyla yeni görüntüler yarattı.

Sergisini “Aslında bu hikâye; sabır, disiplin ve yoğunlaşmanın çerçevesinde ipekböceği ve sanatçının ortak yaşam hikâyesidir” diyerek anlatan Kutlu; seramik sanatına alışılmışın dışında bir yorum getirdi.

İAP, Porterra ve TÇYDV’nın katkılarıyla gerçekleşen “Yeni Hikâyeler” sergisi kapsamında sanatçı Mehmet Kutlu tarafından 7-12 yaş grubu çocuklara yönelik dört adet atölye çalışması da  2011’in Kasım ve Aralık  aylarında  gerçekleştirildi.

  • BİLGİLİ OL BAĞIMLI OLMA

 Madde Bağımlılığının Önlenmesine Yönelik Eğitim Projesi 

 

Bilgili Ol Bağımlı Olma” Projesi, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de giderek yaygınlaşmaya başlayan madde bağımlılığının önlenmesine yönelik anne ve babaların bilgilendirilmesi amacıyla, 2007 yılında ÇYDD, Genel Yaşam Sigorta, Bluechip ve Yeniden Eğitim ve Sağlık Derneği tarafından geliştirilmiştir. Yapılan araştırmalardan madde bağımlılığında öncelikli risk grubunun ilköğretim 2.kademe ve lise öğrencileri olduğu ve madde kullanımı ile oluşan davranış ve tepkilerin ergenlik davranış ve tepkilerine benzer olabildiği bilinmektedir. Çoğu kez anne ve babalar, çocuklarının madde bağımlısı olduğunu 1-2 sene sonra fark edebilmekte, çocuklarına nasıl davranacaklarını bilememektedirler. Bilgili Ol Bağımlı Olma Eğitim Projesi ile anne babaları ve yetişkinleri, bağımlılık yapan maddeler, çocukları madde bağımlılığına iten iletişim hataları konularında bilgilendirerek madde bağımlılığının önlenmesine katkıda bulunulması hedeflenmiştir. Proje kapsamında çocuğun-gencin madde kullanımı şüphesi olduğu durumlarda anne baba ve yetişkinlerin yapabilecekleri ile ilgili bilgileri de içeren eğitim malzemeleri (film, broşür, web sayfası vb) hazırlanmıştır. Proje kapsamında yetiştirilen formatör eğitimcilerle İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Rehberlik Şubesinin belirlediği okullarda, hazırlanan film eşliğinde interaktif eğitimler gerçekleştirilerek anne ve babaların bilgilenmesine ve toplumda madde bağımlılığı sorunuyla ilgili olarak farkındalık yaratılmasına katkıda bulunulmuştur. Eğitim öncesi ve sonrasında yapılan anketlerle bilgi ve farkındalık ölçümleri yapılmıştır.

Proje Paydaşlarımız

Madde bağımlılığının engellenmesine katkıda bulunmayı hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi olan   Bilgili Ol Bağımlı Olma Projesi, FUNDACION MAPFRE (Genel Yaşam Sigorta’nın Mafre Sigorta ile birleşmesi sonucu), İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Çağdaş Yaşamı Destekleme Vakfı (TÇYDV) ve Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği bilgi birikimleri ve kaynak destekleri ile tamamlanmıştır.

FUNDACION MAPFRE, 1975 yılında MAPFRE GRUP tarafından toplumun genel çıkarlarına hizmet etme hedefi doğrultusunda kâr amacı gütmeyen bir organizasyon olarak kurulmuştur. Konularında uzman 5 ayrı alt enstitü ile dünyanın çeşitli ülkelerinde sosyal sorumluluk projeleri yürütülmüş ve Çevre, Sağlık ve Koruma Enstitüsü ile Türkiye’de de Bilgili Ol Bağımlı Olma Projesini gerçekleştirilmiştir.

.

Proje kapsamında, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü projeye büyük bir önem vererek, eğitimlerin verileceği okulların seçilmesi, formatör öğretmenlerin belirlenmesi ve koordinasyonun yapılması konusunda gereken hassasiyeti göstermekte ve Rehberlik Şubesi kanalı ile projeye destek vermiştir.

TÇYDV , eğitim projeleri alanındaki bilgi ve deneyimleriyle projeye hazırlık ve uygulamada danışmanlık yapmış, formatör eğiticilerin eğitimi ve sorun çözmede projeye destek vermiştir.

 

Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği (YENİDEN), 2001 yılından beri madde kullanımı alanında çalışan bir sivil toplum kuruluşudur. Önleme programları üreten dernek, projenin tüm akademik altyapısını sağlamıştır. Madde bağımlılığı konusundaki uzman kadrosu ile eğitim programı ve eğitim malzemelerinin içeriklerinin belirlenmesi, formatör eğiticilerin yetiştirilmesi ve interaktif eğitimlerde yapılan ön ve son testlerin değerlendirilmesi ile projenin etkinliğinin belirlenmesi konusunda projeyi desteklemiştir.

 

Proje Eğitimleri ile Ulaşılan Sonuçlar:

 

2007-2008 :  İstanbul’da 47 formatör eğitici eğitilmiş ve onlar tarafından İstanbul’un pilot olarak belirlenen  5 ilçesinde toplam 32 okulda 3203 ebeveyne eğitim verilmiştir.

2008-2009 : İstanbul’un 21 ilçesinde 400 rehberlik öğretmenine madde bağımlılığı ile ilgili proje eğitimi verilmiş ve adı geçen  öğretmenler tarafından toplam 363 seans eğitim ile  13.710 ebeveyne ulaşılmıştır.

2009-2010 : İstanbul’un 21  ilçesinde verilen 777 seans eğitim ile 65.313 ebeveyne ulaşılmıştır.

2010-2011 : İstanbul’un 5 ilçesinde görev yapan yaklaşık 13.500 öğretmenin, hem öğretmen hem de ebeveyn-yetişkin olmaları nedeniyle madde bağımlılığı konusunda bilgilenmeleri ve proje ile tanışmaları sağlanmıştır.

Bilgili Ol Bağımlı Olma Projesi’nin 2012 yılından itibaren İstanbul dışında tüm ülkede yaygınlaşması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedeflenmiştir. Projenin tanıtımının, Eğitim Kitapçığının ve Eğitim filminin bulunduğu kitler hazırlanarak, bu kit CD formatına getirilmiş ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile Rehberlik Araştırma Merkezlerine dağıtılması planlanmıştır. Böylece, okullar Milli Eğitim Müdürlüklerden ve Rehberlik Araştırma Merkezlerinden “Bilgili Ol Bağımlı Olma Projesi” eğitim kitini kolaylıkla talep etmiş ve rehber öğretmenlerin okullarındaki anne ve babalara bu eğitimleri yapmaları sağlanmıştır. Bu şekilde Bilgili Ol Bağımlı Olma Projesi Eğitim paketi, ülkemizin her köşesinde öğretmenler tarafından kolaylıkla ulaşılabilir bir özellik kazanmış olup, her okulun ebeveyn ve velilerine eğitim verilmesi mümkün hale getirilmiştir.

 

Ödüllerimiz ve Etkinliklerimiz

08.04.2008 – Active Academy  2. Sigortacılık Ödülleri  –  Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

07.07.2009 – Ege Sigorta Dergisi Kulis Ödülleri – Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ödülü

23.10.2009 –Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği  ve Avrupa Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği  İşbirliği ile Kadir Has Üniversitesi’nde düzenlenen Kurumsal Sosyal Sorumluluk Çözümleri - Pazaryeri Etkinliğine katılım gerçekleştirerek bir gün içinde 1000’in üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiye proje tanıtılmış ve farkındalık yaratılmıştır.

25.02.2010 –International Business Leaders Forum ile Aga Khan Foundation İşbirliği ve Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin katkıları ile CSR Training of Trainers eğitimi kapsamında düzenlenen panelde Kurumsal Sosyal Sorumluluk alanında görev yapan yerli ve yabancı uzmanlar ile bir araya gelerek proje tanıtılmıştır.

Her eğitim –öğretim yılı başlarken, ara karne ve yıl sonunda formatör eğiticiler ve rehber öğretmenler ile   değerlendirme toplantıları (yılda 3 kez) yapılmış; karşılıklı bilgilenme, deneyimleri paylaşma yanında gelecek dönem motivasyonu için başarılı eğitimciler ödüllendirilmiştir.

  • SAĞLIK TARAMASI

İ. Ü. Tıp Fakültesi (Çapa), İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Bezmialem Tıp Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu ekipler tarafından İstanbul ve çevresinde 526 kişiye ulaşılan ve iki etaptan oluşan Sağlık Taraması gerçekleştirildi. Bu tarama sırasında, kan şekeri ölçümü, tansiyon ölçümü, BKİ (Beden Kitle İndeksi) hesaplanması, bel çevresi ölçümü, göz muayenesi yapıldı ve kendi kendine meme muayenesi eğitimi verildi. Buna ek olarak çevre halkına oyuncak vb. ürünlerle sosyal yardımlar yapıldı.