PROJELER
Tamamlanan Projeler

BURS PROJELERİ

AÇOK (Anadolu Çocukları Okuyor) Projesi kapsamında Düzce, Erzurum, Erzincan, Ağrı,  Adana,  Konya, Van, Adapazarı, Isparta, Hakkari, Gaziantep, Muğla, Kırıkkale, Tunceli, Siirt, Denizli, Ümraniye, Hatay, Afyon, Kızıltepe ve Batman illerinden  72 üniversite öğrencisine 2002 yılında burs verilmeye başlandı ve gençler yüksek öğretimlerini tamamlayınca proje sonlandırıldı..

Çağdaş Yatılı Liseli Kızlar Projesi:  İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yapılarak 2001 yılında geliştirilen proje kapsamında, bulundukları yörede lise bulunmayan 89 kız öğrenci İstanbul’daki Yatılı Kız Liselerine yerleştirildi. Kandilli, Çamlıca, Üsküdar ve Behçet Kemal Çağlar Liselerinde yatılı okuyan kız öğrencilerin okul başarılarının arttırılması ve üniversite sınavına hazırlanmaları için gönüllü öğretmenler ile destek verilmesi  yanında   aylık burs verildi. Üniversiteyi kazanan kız öğrencilere üniversite burs projesi kapsamında ÇYDD bursu verilmesi sağlandı.

Çağdaş Vanlı Kızlar Projesi:  Van ilçelerinde yaşayan ve Van’daki  Valiliğe bağlı Sosyal Hizmetler Kız Öğrenci Yurdu’nda kalarak liseye devam eden yoksul  kız öğrencilerden 30 kişiye 2004 yılında burs verildi.

YARIŞMALAR

Cumhuriyetin 75. Yıldönümü nedeniyle 1998 yılında, lise öğrencileri arasında; 'Türk Aydınlanma Devrimi'nin Bireyi Olmanın Sorumlulukları ' konulu yazı yarışması, ilköğretim öğrencileri arasında resim dalında 'Cumhuriyet Bize Neler Kazandırdı?' ve kısa öykü dalında 'Atatürk İlke ve Devrimlerine Bağlılık' konulu yarışmalar düzenlendi. 

ORADA BİR OKUL VAR UZAKTA

Türkiye’nin her yöresindeki okullardan öğretmenlerden ve öğrencilerden ÇYDD’ye gelen, eğitim malzeme-gereçleri (kitap, bilgisayar, fotokopi, projeksiyon makinası, laboratuvar malzemeleri vb.) ve okul tamiratı (çatı onarımı, bahçe düzeni, oyun parkı yapımı vb.) ihtiyaç talep mektuplarına  getirilen çözümler, 2005 yılından itibaren  ORADA BİR OKUL VAR UZAKTA adıyla projelendirildi ve ÇYDD web sayfasına yerleştirildi. Proje kapsamında Vakıf ve Dernek olarak kaynak yaratılarak okulların talepleri karşılanmaya çalışıldı. Bu bağlamda Vakfa yapılan bağışlar ile Erzurum Pasinler,  F.Nezahat Avni Kulen, Piyale Paşa, Mardin Mazıdağ Ekinciler Köyü, İMKB Arakonak (Bingöl-Solhan), Kilis Uzunlu,  Erzurum Pasinler Gölceğiz ilköğretim okullarına çeşitli yardımlar yapıldı. Projenin tek elden yönetilmesinin daha etkin ve verimli olacağı düşünülerek, 2008 yılından itibaren sadece Dernek tarafından yürütülmesi kararı alındı.

DEMOKRATİK VE EŞİTLİĞE DAYALI ÇOCUK EĞİTİMİ

Ülkemizde demokrasi ve insan haklarının gelişmesi için ilk ve orta öğretimde demokratik ve eşitliğe dayalı eğitimin yaygınlaştırılması, bunun için de öğretmenlerin donanımlı olması önemlidir.  Bu amaçla Stockholm’de bulunan Anadolu Sanat ve Kültür Merkezi ile ilköğretimdeki sınıf öğretmenleri ve eğitim fakültesi son sınıf öğrencilerine yönelik proje geliştirildi ve Mayıs ve Ekim 2008 tarihlerinde Trabzon ve Antalya Valilikleri İl Milli Eğitim Müdürleri ile iş birliği ile gerçekleştirildi. Demokrasi ve eşitliği temel alan sınıf içi ve aile içi davranışlar konusunda bilgi ve bilinci artırmak ve geleneksel değerlerin hâkim olduğu ailelerde bu bilinci yaygınlaştırmak için geliştirilen proje kapsamında;

- Demokratik ve Eşitlikçi Çocuk Eğitiminden ne anlıyoruz?

- Çocukla iletişim kurmanın on iki engeli

- İsveç’te çocuk eğitimi ve yetiştirme sistemi

- Türkiye’de çocuk eğitimi ve yetiştirme sistemi

- Medyanın demokratik değerlerin oluşmasındaki rolü

-Cinsler arası eşitliğe dayanan eğitim sistemi

-Okullarda taciz ve şiddetle baş etme yöntemleri

konuları ele alındı.  Soru-cevap ortamında gerçekleştirilen seminerlerde Demokratik ve Eşitliğe Dayalı Çocuk Eğitimi konusunda Türk ve İsveçli uzmanlar tarafından karşılıklı bilgi ve deneyim aktarımı da gerçekleştirildi. Katılımcılara seminer sonunda katılım belgesi verildi.

YENİ HİKAYELER

Seramik Sanatçısı Mehmet Kutlu ile TÇYDV’nin hayata geçirdiği Yeni Hikayeler Seramik Projesi kapsamında, sanatçının sergileyeceği eserlerden elde edilen gelir ile seramik atölyesine sahip olmayan güzel sanatlar liselerine yeni atölyelerin kuruması hedeflendi.

Sanatçının projeyle aynı adı taşıyan “Yeni Hikâyeler” isimli sergisi 15 Eylül 2011 -15 Ocak 2012 tarihleri arasında Rezzan Has Müzesi’nde sergilendi.

Seramik sanatçılarından Mehmet Kutlu ipek böceklerinin yaşamından yola çıkarak; yenilenmiş, yenilenirken başka yaşamları yenilemiş, kendi hikâyelerini anlatırken kendileri yeni hikâyelere dönüşmüş dokuz ölümsüz sanatçıdan ilham alarak oluşturduğu eserleri bizlerle paylaştı. Yaşar Kemal, Genco Erkal, Gülriz Sururi, Türkan Şoray, Zülfü Livaneli, Sezen Aksu, Fazıl Say, Ayla Algan ve Ferzan Özpetek’in portlerinden oluşan çalışmalarda sanatçı Mehmet Kutlu, farklı bir teknik kullanarak birbiri üstüne kenetlenmiş iki farklı çalışmanın örgü katmanlarıyla yeni görüntüler yarattı.

Sergisini “Aslında bu hikâye; sabır, disiplin ve yoğunlaşmanın çerçevesinde ipekböceği ve sanatçının ortak yaşam hikâyesidir” diyerek anlatan Kutlu; seramik sanatına alışılmışın dışında bir yorum getirdi.

BİLGİLİ OL BAĞIMLI OLMA – (2007-2011) Madde bağımlılığına karşı farkındalık yaratmak ve kullanımının önlenmesine dair proje, paydaşları olan (Mafre) Genel Yaşam / Mapfre Fundation ve Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği ile gerçekleştirildi ve İstanbul'un 21 ilçesinde yaklaşık 100.000 ebeveyn, öğretmen ve yetişkin konu hakkında eğitim aldı.

2007-2008 : İstanbul’un 5 ilçesinde 47 formatör eğiticiyle 32 okulda 3.203 ebeveyne eğitim verildi. 2008-2009 : İstanbul’un 21 ilçesinde 400 rehberlik öğretmeniyle 363 seansla 13.710 ebeveyne ulaşıldı. 2009-2010 : İstanbul’un 21 ilçesinde 777 seansla 65.313 ebeveyne ulaşıldı. 2010-2011 : İstanbul’un 5 ilçesinde 13.710 öğretmene ebeveyn/yetişkin kimlikleri sebebiyle eğitim verildi.