Şükran Varlık Gençliğe Ufuk Geleceğe Umut Projesi

Gençliğe Ufuk Geleceğe Umut projesi, değerli  bağışçımız Şükran Varlık ve Dr. Yusuf Varlık anısına oluşturulmuş, üstün başarılı gençlerin öncelikli olarak lisans üstü eğitimlerine destek vermek amaçlanmıştır.

Derneğimiz ve Vakfımız  daha çok ortaokul, lise ve üniversite eğitimine yönelik projeler geliştirmekte, lisans üstü programlarla eğitimine devam edecek öğrencilere katkı sağlayacak projeler biraz daha geri planda kalmaktadır. Bunun en önemli sebebi, bu tarz programların göreceli olarak daha yüksek maliyetlere sahip olması ve bazen de bu programları takip edecek öğrencilerin yurt dışını tercih etmeleri sebebiyle yine büyük bütçelerin söz konusu olmasıdır. Proje çerçevesinde,  Varlık ailesi dışında bireysel ve kurumsal sponsorlarla da çalışılmaktadır.